top of page

Sekretesspolicy

GDPR personuppgifter
Jycken & Jags integritetspolicy
GDPR=dataskyddsförordningen
För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.
När du handlar hos jyckenochjag.se accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Här är en förklaring på vad och hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.
Vad räknas som personuppgifter?
När du handlar hos jyckenochjag.se så lämnar du ut personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera dig och vilken relation vi har till dig. Det kan till exempel vara:
Direkt identifierande personuppgifter
•    Namn
•    Adress
•    Telefonnummer
•    Mailadress
•    Ipnummer
•    Personnummer
•    Uppgifter om köp
Hur samlar vi in personuppgifter?
Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, till exempel när du: Skickar e-post till oss, när du gör ett köp eller kontaktar oss via formulär på sidan.
Vad gör vi med din information?
Informationen är nödvändig för att kunna ingå ett avtal med oss, för att vi ska kunna utföra de tjänster vi har avtalat om eller för att vi ska kunna kommunicera med dig.
Information för att ingå avtal eller utföra tjänster
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande rättsliga grunder:
Uppgifter
Namn
Adress
Telefonnummer
Mailadress
Ipnummer
Personnummer
Uppgifter om köp
Laglig grund för behandlingen
Dessa uppgifter behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot kund, såsom genomförande av köp och fakturering och tillhanda hålla support, samt förenklad administration och orderhistorik.
Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och då kan vi inte fullfölja beställningen.
Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning så som att kunna möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.

bottom of page